www.epmuisto.fi

ETELÄ-POHJANMAAN

SOTAMUISTOMERKIT

Kiteen Kuivalaisen kukkukoilla käydyssä jatkosodan taistelussa kaatui

49 ja haavoittui 115 sotilasta Kyrönmaan kunnista.

Jatkosodan alussa Etelä-Pohjanmaalta koottu 19. divisioona ryhmitettiin Kiteen seudulle. Divisioonaan

kuulunut jalkaväkirykmentti 37:n 2. pataljoona koostui Kyrönmaan miehistä. Heidän tehtävänä oli

vallata välittömästi rajan takana olevan Kuivalaisen kukkula.

Ensimmäisen hyökkäyksen toteutti vähäkyröläisistä koottu komppania. Hyökkäys kuitenkin tyrehtyi

vahvasti linnoitetuista bunkkereista avattuun voimakkaaseen tuleen. Tappiot olivat suuret.

Isonkyrön komppanian toistama hyökkäysoperaatio päättyi myös miestappioihin.

Jatkosodan alkuvaiheen miestappiot olivat lähes yhtä suuret kuin kesän 1944 torjuntataisteluissa.

Osittain -ja aivan aiheellisesti - syyt tähän olivat ylempien esikuntien hyökkäysinto ja huonot

johtosuhteet.

Kaatuneet Kyrönmaan pojat ja miehet haudattiin väliaikaisesti Kiteen hautausmaalle, sillä jatkosodan

alkuvaiheessa rautatiet olivat täynnä sotilas- ja materiaalikuljetuksista. Tästä syystä kaatuneiden

kuljetuksia kotiseurakuntiin ei voitu järjestää. Niinpä hyökkäysvaiheen alussa kaatuneet 511

eteläpohjalaista sankarivainajaa saivat väliaikaisen leposijan.

Vainajat toimitettiin vasta seuraavama kevättalvena suomalaisen perinteen mukaisesti

kotiseurakuntiensa hautausmaille siunattavaksi.

Kiteellä paljastettiin viime sunnantaina Kuivalaisen kukkulan taistelun muistomerkki. Tilaisuuteen

osallitui myös ryhmä kyrönmaalaisia. Noin 150 henkiselle pohjalaisryhmälle oli järjestetty oma

kirkkohartaus Kiteen kivikirkossa.

Hartaudessa piti puheen Vähässäkyrössä syntynyt ja Ylistarossa kasvanut, hiljattain eläkkeelle jäänyt,

Kiteen entinen kirkkoherra Sakari Takala.

Eteläpohjalaisten väliaikaiselle haudalle pystytetylle muistomerkille laskettiin hartauden jälkeen

seppele. Tilaisuudessa puhetta johti kapteeni evp. Matti Nikula Isostakyröstä. Musiikista vastasi

puolestaan Joensuun puhallinorkesterin seitsikko. Kyrönmaan ja Kiteen sotainvalidi-, sotaveteraani- ja

reserviläisjärjestöjen lippulinna juhlisti tapahtumaa.

Muistomerkki sijaitsee noin 100 metriä rajavyöhykkeeltä. Kyse on samasta alueesta, mistä hyökkäys

Kuivalaiselle alkoi. Kukkula on noin kahden sadan metrin päässä Venäjän puolella rajaa.

Muistomerkki pystytettiin tarkoituksella Suomen puolelle. Siten jälkipolvilla on mahdollisuus päästä

kunnioittamaan ja muistelemaan vanhempiensa tekoja. Muistokiven lisäksi paikalla on taistelun kulkua kuvaava taulu.

19. D Etelä-Pohjalaisten väliaikainen leposija 1941 Kitee

Loading...

Sijainti