www.epmuisto.fi

ETELÄ-POHJANMAAN

SOTAMUISTOMERKIT

Alavuden taistelussa 17.8.1808  kaatuneiden muistopatsas Alavus

Loading...

Suojeluskuntalaiset kuljettamassa muistomerkkia hautausmaalle

Sankarihauta-alueella lähellä porttia seisoo katkennutta tykinputkea muistuttava rautapatsas, jonka kyljessä sanat:


”Uskollisille ja urhoollisille Suomen pojille kaatuneille 18 17/8 08”


Patsas valettiin Tampereella 1860-luvulla.  Se kuljetettiin kahteenkin otteeseen Alavudelle, mutta pystytyslupaa ei saatu.  Jälkimmäisellä kerralla se vietiin piiloon Visuveden kanavan makasiiniin; sieltä sitä piti kätkössä kanavanhoitaja Carl Fredrik Vikberg.

Kun kanavalle v.1890 ryhdyttiin rakentamaan uutta makasiinia ja vanha määrättiin purettavaksi, oli patsaalle löydettävä uusi säilytyspaikka.  Patsaan otti huolekseen ruoveteläinen maanviljelijä Herman Aimo antaen vielä Vikbergille korvauksen patsaan siihenastisesta säilytyksestä.


Maaliskuussa 1890 Aimo siirsi patsaan poikiensa kanssa kotinsa lähellä olevalle pienelle saarelle(erään kirj. Mukaan Kotisaari), jossa

Patsas puhdistettiin ruosteesta, maalattiin ja pystytettiin tiilijalustalle.

Uusi perusta patsaalle jouduttiin louhimaan kalliosta n. 10 vuotta myöhemmin, kun tiilijalusta alkoi murtua.  Patsaan saareen sijoittamisesta tiesi tuolloin vain Aimon talon väki.


Siirto uuteen turvapaikkaan tuli eteen v.1916 venäläisten tultua Visuvedelle linnoitustöihin.  Köysien ja taljojen avulla tykinputki saatiin rekiin ja kuljetettiin muutaman kilometrin päähän tiheään kuusikkoon, missä se käärittiin asfalttihuopaan ja peitettiin risuilla ja sammalilla.  Vapaussodan päätyttyä se 12.1.1919 siirrettiin entiselle jalustalleen.


Aikojen kuluessa joutui Ruovedellä säilytetty patsas Alavudella lähes unohduksiin.  Keväällä 1925 sai alavutelainen kauppias Toivo Terho tietää patsaan olemassaolosta, minkä jälkeen hän teki Alavuden suojeluskunnan esikunnalle ehdotuksen patsaan siirtämisestä Alavudelle.

Terho otti yhteyttä myös Aimon talon tuolloiseen isäntään Erland Aimoon, joka lupasi korvauksetta luovuttaa patsaan pystytettäväksi sille kuuluvalle paikalle Alavuden vanhalle hautausmaalle.

Suojeluskunnan esikunta päätti puolestaan hoitaa patsaan pystyttämisen.

Alavudelle patsaan hakivat kauppias Terho ja sahanomistaja Inha 16.2.1925.

Patsaan palajastus tapahtui 16.8.1925 vietetyn Alavuden päivän yhteydessä.

Aiheeseen liittyvät muut muistomerkit:


- Alavuden taistelun 17.8.1808 muistomerkki

- Alavuden taistelun 17.8.1808 opastaulu

- Härkönen (Harri) alue 17.8.1808 tykki ja opastaulu