www.epmuisto.fi

ETELÄ-POHJANMAAN

SOTAMUISTOMERKIT

Hulmin puisto, kapteenintalo Laihia

Loading...

Sijainti

Kapteenintalo sijaitsee kolmostien varressa Hulmin puistossa; Laihian keskustaajamasta ~ 2 kilometriä Vaasan suuntaan.

Puisto ja talo ovat kaikki, mitä on jäljellä Autonomisen Suomen sotaväen 10. reservikomppanian varuskunnasta, joka toimi Hulmilla vuosina 1881-1900. Kapteenintalossa oli esikunta ja komppanianpäällikön asunto.


"Vanhan väen" koulutusjärjestelmä oli kaksijakoinen. Asevelvollisuus oli yleinen, mutta vain  ~ 5000 arvalla valittua miestä määrättiin kolme vuotta kestävään palvelukseen tarkk'ampujapataljoonissa. Muut menivät suoraan reserviin ja saivat kolmena kesänä sotilaskoulutusta reservikomppanioissa yhteensä 90 vuorokautta. Reservikomppanioita oli yhteensä 32 eri puolilla maata.


Tammikuussa 1918 alkanut venäläisten joukkojen aseistariisunta Pohjanmaalla alkoi ensimmäisenä Hulmilla, jonne oli sijoitettu ratsuväenosasto.

Tapahtuma johti taisteluun, jossa sai surmansa viisi laihialaista. He olivat vapaussodan ensimmäiset sankarivainajat.


Rakennus on valtioneuvoston päätöksellä määrätty valtakunnalliseksi suojelukohteeksi.