www.epmuisto.fi

ETELÄ-POHJANMAAN

SOTAMUISTOMERKIT

Lapuan ja Hohenlockstedtin ystävyyskilpi Lapua

Loading...

Lockstedter Lagerin komendantin talo on nykyisin kunnanvirasto.

Syksystä 1915 lähtien tulleiden alokkaiden saksan kielen taito oli monesti lähes olematon ja useat eivät koskaan oppineet edes tyydyttävästi tätä heille outoa kieltä. Tästä syystä käytettiin kouluttajina ja alijohtajina saksalaisten upseerien ja aliupseerien ohella myös suomalaisia. Heitä varten perustettiin saksalaisista sotilasarvoista poikkeavat omat sotilasarvot.


Suomalaiset saivat poikkeuksellisen hyvän koulutuksen verrattuna saksalaisiin, jotka jouduttiin lähettämään rintamalle usein vain lyhyen koulutuksen jälkeen. Saksalaiset esimiehet olivat hyvin tyytyväisiä suomalaisten saavuttamiin koulutustuloksiin. Erityisesti suomalaisten ampumataito, marssikyky ja urheilusuoritukset herättivät kunnioitusta.

 

Jääkärien elämän varjopuoliin kuuluivat heikot majoitusolot, suomalaisille outo ja useimmiten riittämätön ruoka sekä päivärahojen niukkuudesta johtuva alituinen rahapula. Pahinta oli kuitenkin koti-ikävä sekä epävarmuus niin omasta kuin Suomenkin kohtalosta. Puutteita ja murheita lievitti Holsteinin väestön ystävällinen suhtautuminen suomalaisiin